Resurser

Nedenstående links er til materiale som er omfangsrigt og bredt oplysende, men som kan danne baggrunden for kunstneres regnskaber og selvangivelser. Forslag til ændringer på denne side er velkomne.

 

Kunstnernes beskatning. Dansk Kunstnerråds årlige vejledning vedr. kunstneres skatteforhold:  www.dansk-kunstnerraad.dk/article/205

 

Turnerende kunstnere og international dobbeltbeskatning. Min kandidatafhandling fra CBS:  http://hdl.handle.net/10417/1983

 

Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag. De almindeligste satser og beløbsgrænser: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568

 

Rejsefradrag. Satser og regler gælder også for kunstnere, der selv kan trække rejseudgifter fra:  www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064204&vId=0

 

Kørsel i egen bil. Satser og regler gælder også for kunstnere, der selv kan trække kørsel i egen bil fra:  www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064181

 

Satser og beløbsgrænser vedr. afskrivninger og straksfradrag :http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/302.html